Ngày 30 tháng 4 là ngày gì? Nên làm gì vào ngày 30 tháng 4?

Vào mỗi năm dù bạn thuộc ngành nghề gì, làm ở đâu tại ngay đất