PNJ Watch

Welcome to PNJ watch

PNJ Watch là hệ thống cửa hàng bán lẻ đồng hồ và mắt kính thời trang chính hãng, trực thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (viết tắt là PNJ).

Liên hệ

Thương hiệu đồng hồ tại PNJ watch

PNJ Watch 31
PNJ Watch 32
PNJ Watch 33
PNJ Watch 34
PNJ Watch 35
PNJ Watch 36
PNJ Watch 37
PNJ Watch 38

Đồng hồ nam bán chạy

-15%
-20%
Hết hàng
5,848,000
-15%
Hết hàng
-15%
Hết hàng
5,695,000
-15%
Hết hàng
2,996,250

Đồng hồ nữ bán chạy

-10%
Hết hàng
-10%
6,804,000
-10%
Hết hàng
-10%
5,745,600
-10%
Hết hàng
5,103,000

Thương hiệu bán lẻ đồng hồ khác

PNJ Watch 71
PNJ Watch 72
PNJ Watch 73
PNJ Watch 74