Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping

Friday Shopping là thành viên chính thức của Đồng Hồ Hải Triều, tất cả sản phẩm bán tại fridayshopping.vn đều được chứng nhận chính thức bởi các đại lý tương hiệu đó tại Việt Nam.

Lưu ý: Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa những giấy tờ dưới đây! Bất kỳ ai có hành vi sao chép, chỉnh sửa những giấy tờ dưới đây sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Giấy chứng nhận đại lý các hãng đồng hồ

Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 1
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 2
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 3
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 4
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 5
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 6
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 7
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 8
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 9
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 10
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 11
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 12
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 13
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 14
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 15
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 16
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 17
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 17
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 19
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 20
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 20
Chứng nhận đại lý chính hãng tất cả thương hiệu bán tại Friday Shopping 22